SỔ SỨ MỆNH MÙA 9

Cập nhật: 13 ngày trước

THỜI GIAN:

Sự kiện sẽ kéo dài trong 4 tuần, từ ngày 02/09/2019 đến 29/09/2019.
 

NỘI DUNG:

Để biết thông tin chi tiết của sự kiện này, các kiện tướng có thể tham khảo tại đây.


CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP:

1. Tôi mở số vượt cấp (410 QH) có nhận được ngay tất cả vật phẩm của 60 cấp không?

Bạn sẽ không nhận được tất cả vật phẩm ngay khi mở sổ vượt cấp (410 QH).

Khi bạn mở sổ vượt cấp bạn sẽ nhận được thêm 15 cấp so với mở sổ thông thường (tương đương 750 điểm).

2. Tại sao tôi không sử dụng được Thẻ Sứ mệnh (Tăng 5 cấp cho Sổ sứ mệnh lần tiếp theo)?

Thẻ sứ mệnh bạn chỉ sử dụng được ở mùa sau. 

Nếu bạn có tham gia mùa trước và nhận được thẻ sứ mệnh thì khi bắt đầu tham gia Sổ sứ mệnh mùa này, hệ thống sẽ TỰ ĐỘNG SỬ DỤNG và cộng điểm sứ mệnh cho bạn.

3. Nếu tôi mở sổ sứ mệnh thông thường tôi sẽ nhận được gì?

Nếu bạn hoàn thành không sót nhiệm vụ nào ngay từ ngày đầu tiên mở Sổ sứ mệnh (thông thường), chắc chắn bạn sẽ có được toàn bộ phần thưởng của sổ sứ mệnh và đủ điểm quay bốn vòng quay sứ mệnh. Danh sách phần thưởng bạn vui lòng tham khảo tại đây.

4. Tôi hoàn thành nhiệm vụ nhưng không được ghi nhận?

Trước tiên bạn cần kiểm tra kỹ lại thông tin nhiệm vụ, nếu bạn đảm bảo đã hoàn thành đúng nhiệm vụ nhưng chưa được ghi nhận, bạn vui lòng gửi phiếu yêu cầu bên dưới kèm theo hình ảnh chi tiết thông tin nhiệm vụ của bạn để chúng tôi hỗ trợ kiểm tra giúp bạn.

 

Nếu bạn tham gia sự kiện nhưng gặp phải vấn đề không đúng như mô tả sự kiện ở trên, bạn vui lòng gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ tại đây. Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và phản hồi kết quả trong thời gian sớm nhất.