SỔ SỨ MỆNH MÙA 11

Cập nhật: 12 ngày trước

THỜI GIAN:

Sự kiện sẽ kéo dài trong 4 tuần, từ ngày 28/10/2019 đến 24/11/2019.
 

NỘI DUNG:

Để biết thông tin chi tiết của sự kiện này, các kiện tướng có thể tham khảo tại đây.


CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP:

1. Tôi mở số vượt cấp (410 QH) có nhận được ngay tất cả vật phẩm của 60 cấp không?

Bạn sẽ không nhận được tất cả vật phẩm ngay khi mở sổ vượt cấp (410 QH).

Khi bạn mở sổ vượt cấp bạn sẽ nhận được thêm 15 cấp so với mở sổ thông thường (tương đương 750 điểm).

2. Tôi đã đặt trước Sổ sứ mệnh nhưng không sử dụng được vật phẩm/ không mở sổ được?

Để kích hoạt Sổ sứ mệnh mùa 11, bạn cần vào mục Sự kiện -> Sổ sứ mệnh -> Đổi thẻ sứ mệnh mùa 11 -> Đổi Huy hiệu đặt trước SSM mùa 11 -> Vào lại túi đồ để mở vật phẩm có hình cuốn sách và chữ "Elite" để mở SSM mùa 11.

3. Khi mở rương Tướng/ Trang phục ngẫu nhiên tôi sẽ nhận được gì?

Khi mở rương ngẫu nhiên, bạn sẽ nhận ngẫu nhiên một tướng / trang phục trong danh sách cho trước

- Rương ngẫu nhiên sẽ không mở ra tướng hoặc trang phục đã sở hữu

- Trong trường hợp các bạn đã sở hữu tất cả tướng và trang phục trong danh sách sẽ thì sẽ nhận Rương tuỳ chọn 3 Vé kho báu hoặc Thẻ giảm giá thay thế.

LƯU Ý: Kể từ ngày 04/11/2019, rương trang phục ngẫu nhiên (Nhận ở cấp 1) và Rương tướng ngẫu nhiên (nhận ở cấp 10) sẽ được đổi thành Rương trang phục tuỳ chọn (nhận ở cấp 1) và Rương tướng tuỳ chọn (Nhận ở cấp 10). Số lượng tướng và trang phục có thể lựa chọn không thay đổi.

4. Tôi hoàn thành nhiệm vụ nhưng không được ghi nhận?

Trước tiên bạn cần kiểm tra kỹ lại thông tin nhiệm vụ, nếu bạn đảm bảo đã hoàn thành đúng nhiệm vụ nhưng chưa được ghi nhận, bạn vui lòng gửi phiếu yêu cầu bên dưới kèm theo hình ảnh chi tiết thông tin nhiệm vụ của bạn để chúng tôi hỗ trợ kiểm tra giúp bạn.

 

Nếu bạn tham gia sự kiện nhưng gặp phải vấn đề không đúng như mô tả sự kiện ở trên, bạn vui lòng gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ tại đây. Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và phản hồi kết quả trong thời gian sớm nhất.