Quy đổi Sò không nhận được RP

Cập nhật: 76 ngày trước

Khi quy đổi Sò sang tiền tệ(RP) trong game LMHT hoàn tất mà bạn vẫn chưa nhận được, hãy tắt Client game và khởi động lại

Trong trường hợp bạn quy đổi rơi vào khung giờ có nhiều người cùng thực hiện giao dịch giống như bạn, hệ thống sẽ cần một ít thời gian để xử lý và sẽ gửi đủ số RP cho bạn trong 24 giờ.

Nếu đã quá 24 giờ và bạn chưa nhận được tiền tệ(RP) trong game hãy gửi yêu cầu cho chúng tôi tại đây.