Quà tặng thành viên Membership

Cập nhật: 210 ngày trước

Thành viên Membership DDTank đạt được các cấp VIP nhất định, sẽ nhận được các phần quà hấp dẫn bên dưới:

   MỨC VIP       Quà hàng tháng      Quà dịp đặc biệt     Quà sinh nhật  
Đại sư x x  
Tông sư x x  x 
Chí Tôn x x x
Hoàng Kim x x x

Truy cập https://vip.ddtank.garena.vn để biết danh sách chi tiết các phần quà.

QUÀ HÀNG THÁNG: Quà này sẽ được gửi trong vòng 48h kể từ tuần làm việc đầu tiên của tháng (thời điểm cập nhật danh sách VIP của tháng). Thời gian trễ nhất để gửi quà VIP là ngày 10 hàng tháng.

QUÀ DỊP ĐẶC BIỆT: bao gồm các ngày đặc biệt bên dưới
- Tết Dương Lịch (ngày 01/01)
- Tết Nguyên Đán (ngày 01/01 âm lịch)
- Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/04)
- Ngày Quốc Khánh (ngày 02/09)

Quà dịp đặc biệt sẽ được gửi dựa trên danh sách các khách hàng VIP được cập nhật vào tuần làm việc đầu tiên của tháng tiếp theo. Sự kiện diễn ra trong tháng nào thì quà sẽ được trao vào tháng tiếp theo.
Quà dịp đặc biệt sẽ khác nhau theo mức VIP Đại Sư, Tông Sư, Chí Tôn, Hoàng Kim và khác nhau theo từng dịp.

QUÀ SINH NHẬT
Quà sẽ được gửi trong tháng có sinh nhật của khách hàng VIP kể từ năm 2018. Nếu sinh nhật của khách hàng diễn ra trước khi khách hàng cập nhật ngày sinh cho Garena DDTank thì quà sinh nhật trong năm 2018 trở đi sẽ được gửi sau khi Garena DDTank nhận được thông tin ngày sinh của khách hàng.
Mỗi khách hàng chỉ nhận quà sinh nhật 01 lần trong năm (bất kể số tài khoản đạt VIP). Trong trường hợp khách hàng không cập nhật ngày sinh nhật cho Garena DDTank thì quà sinh nhật trong năm sẽ không được gửi.

Nếu cần tư vấn hoặc gặp lỗi khi nhận quà DDTank Membership, vui lòng liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ tại đây.