Sự kiện CỬA HÀNG HACKER

Cập nhật: 1 ngày trước

Thời gian: 06/12 - 12/12/2019
Nội dung:
- Chọn một trong 6 giải thưởng từ danh sách giải thưởng chính.
- Chọn 1 trong 6 giải thưởng từ danh sách giải thưởng phụ.

Sau khi xác nhận 2 giải thưởng, sẽ có 6 vật phẩm có thể nhận được khi ấn quay giải thưởng
- Giá của mỗi lượt quay sẽ tăng lên dần, nhưng cơ hội của bạn để nhận được giải thưởng chính cũng sẽ tăng lên kể từ lần quay đầu tiên và chắc chắn sẽ nhận được vào lượt quay cuối.
- Vật phẩm bạn nhận sau mỗi lượt quay sẽ được xóa bớt sau mỗi lượt quay và do đó, cơ hội nhận giải thưởng chính sẽ tăng lên.

Lưu ý:
- Vật phẩm sẽ gửi trực tiếp vào Tủ đồ / Sưu tập / Tiếp tế sau khi nhận. Vui lòng tắt game mở lại để kiểm tra.
- Trong một số khung giờ cao điểm, vật phẩm có thể gửi chậm hơn bình thường. Hãy kiên nhẫn chờ trong 24h và kiểm tra lại bạn nhé.

Nếu bạn có thắc mắc hoặc gặp lỗi khi tham gia sự kiện, vui lòng liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ tại đây.