Nạp Hồn Ngọc nhận quà

Cập nhật: 238 ngày trước

Bạn sẽ nhận được những phần quà hấp dẫn và hoàn toàn miễn phí khi nạp Hồn Ngọc tích lũy trong thời gian sự kiện.

Đối với một số mốc nạp nhất định sẽ có nhiều quà tặng tương ứng, trường hợp bạn đã đạt mốc này và nhận quà ở sự kiện trước đó, lần đạt mốc ở sự kiện này bạn sẽ nhận lần lượt các phần quà tiếp theo ở sự kiện hiện tại.

 

Lưu ý:

- Quà được gửi qua Hộp thư trong vòng 24h.

- Quà trong Hộp thư sẽ tồn tại 14 ngày.

Trường hợp quá 24h vẫn chưa nhận được quà, bạn vui lòng gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ kèm các thông tin chi tiết theo yêu cầu tại đây

Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và phản hồi kết quả trong thời gian sớm nhất.