Mở khóa bảo vệ tài khoản Liên Minh Huyền Thoại

Cập nhật: 10 ngày trước

Trường hợp cần mở khóa bảo vệ tài khoản, bạn cần gửi phiếu yêu cầu tại đây kèm mã phiếu yêu cầu đã lưu để được hỗ trợ nhanh nhất.

Trong trường hợp bạn muốn mở khóa tài khoản do đang trong quá trình hỗ trợ thay đổi thông tin tài khoản, bạn cũng có thể gửi yêu cầu mở khóa tài khoản tại đây và phần Mã phiếu yêu cầu cần hủy vui lòng điền mã phiếu yêu cầu hỗ trợ thay đổi thông tin trước đó bạn đã gửi.

Trong trường hợp bạn chưa từng yêu cầu khóa bảo vệ tài khoản trước đó, hãy tham khảo bài viết tại đây để xác minh tài khoản có bị xử phạt vi phạm trong game hay không.