Máy Ước Nguyện - Thả đồng xu, Rút điều ước

Cập nhật: 25 ngày trước

Thời gian: từ 23/04 đến 29/04/2021

 

1. Dùng RP để rút mảnh ngẫu nhiên. Rút 1 lần cần 18 RP. Rút 5 lần chỉ cần 85 RP. Ngoài ra, trong lần rút đầu tiên, bạn được giảm giá còn 15 RP với Rút 1 và 70 RP với Rút 5.


2. Khi nhận 3 mảnh thường giống nhau có thể dùng để đổi vật phẩm tương ứng. Khi nhận 1 mảnh xịn có thể dùng để đổi vật phẩm tương ứng.

 

3. Kho của bạn chỉ chứa được tối đa 20 mảnh (cả thường và xịn). Nếu đầy, bạn sẽ phải dùng bớt mảnh trước khi rút thêm.

 

4. Nếu đã sở hữu tất cả trang phục thuộc 1 nhóm, bạn sẽ nhận được vật phẩm thay thế như sau:

  • Ezreal Đặc Vụ Siêu Linh - Hàng Hiệu: 15 Viên Diệu Kỳ.
  • Trang phục 310-396 RP ngẫu nhiên: 7 Bộ Tuyệt Phẩm
  • Trang phục 210-290 RP ngẫu nhiên: 5 Bộ Tuyệt Phẩm
  • Trang phục 120-180 RP ngẫu nhiên: 3 Bộ Tuyệt Phẩm

 

5. Trừ khi được nhắc đến trong nội dung sự kiện, các trang phục Giới Hạn, Thần Thoại.

 

6. Hệ thống sẽ gửi vật phẩm trực tiếp đến tài khoản của bạn. Quá trình này có thể mất tối đa 1 ngày. Xin hãy kiên nhẫn nhé.

 

Trong quá trình tham gia chuỗi sự kiện và bạn gặp phải một vấn đề phát sinh hãy gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ tại đây.   
 
Bạn có thể tham khảo thêm thông tin tại bảng tin Liên Minh Huyền Thoại.