Mất vật phẩm khác

Cập nhật: 233 ngày trước

Các vật phẩm như: Trang phục, Pet, ... không thể tự mất đi trong game, có thể bạn đã sử dụng nó mà không nhớ HOẶC có người nào khác biết mật khẩu tài khoản của bạn và đã bán đi mất. Hãy kiểm tra lại tài khoản, hòm đồ, ... và bảo mật tài khoản nếu cảm thấy nghi ngờ.

Nếu bạn chắc chắn tài khoản được bảo mật và không bán đi nhưng vẫn bị mất vật phẩm, vui lòng liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ tại đây.