Mất vật phẩm khác

Cập nhật: 42 ngày trước

Những vấn đề mất vật phẩm thường gặp:

Mất vật phẩm (vàng, ruby, ngọc, quân huy, đá quý, ...)
Mất tướng/ trang phục


Nếu những thông tin trên chưa giải đáp được thắc mắc của bạn, bạn vui lòng gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ tại đây. Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và phản hồi kết quả trong thời gian sớm nhất.

Lưu ý:

  • Chúng tôi chỉ hỗ trợ kiểm tra thông tin trong vòng 15 ngày gần nhất.
  • Những trường hợp cố tình cung cấp thông tin sai lệch có thể sẽ bị khóa tài khoản trên kênh hỗ trợ.