Mất vật phẩm khác

Cập nhật: 1509 ngày trước

Các vật phẩm không thể tự mất đi, có thể bạn đã sử dụng, vứt, bán, giao dịch trong game nhưng không nhớ hoặc người khác đã truy cập và thực hiện các hành vi trên.

 

Đối với trường hợp này, chúng tôi gửi đến các Võ Hiệp thông tin chính sách hỗ trợ khôi phục vật phẩm.

Bạn tham khảo thông tin chi tiết tại đây

  • Thông tin cập nhật ngày 02/10/2018 tại đây.
  • Thông tin cập nhật mới nhất ngày 10/12/2018 tại đây.

 

Sau khi xác định vật phẩm mất nằm trong danh sách có thể hỗ trợ khôi phục, bạn vui lòng gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ kèm các thông tin chi tiết theo yêu cầu tại đây

Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và phản hồi kết quả trong thời gian sớm nhất.