Mất tướng/ trang phục

Cập nhật: 326 ngày trước

Thông thường, tướng/ trang phục bị mất do những nguyên nhân sau:

  • Tướng đã sử dụng là Tướng miễn phí tuần/ tính năng VIP/ tính năng người cũ trở lại khi qua tuần mới bạn sẽ không dùng tướng này được nữa
  • Tướng/ Trang phục đã sử dụng nhận được từ Thẻ thử trong thời gian giới hạn. Khi hết thời gian, Tướng/ trang phục này sẽ biến mất.
  • Lỗi bất thường của tài khoản (nếu có): nếu bạn cho rằng tài khoản của bạn gặp lỗi bất thường dẫn đến mất vật phẩm, bạn vui lòng gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ. Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và phản hồi kết quả trong thời gian sớm nhất.

Lưu ý:

  • Chúng tôi chỉ hỗ trợ kiểm tra thông tin trong vòng 30 ngày gần nhất.
  • Đối với những trường hợp không nhận được tướng Taara/ Veera: Tướng này chỉ nhận được khi người chơi đăng nhập đủ 20 ngày kể từ ngày tạo tài khoản. Nếu bạn chưa nhận được, Hội đồng sẽ KHÔNG hỗ trợ cấp lại với bất kỳ lý do nào.