Mất mật khẩu

Cập nhật: 359 ngày trước

Nếu bạn không thể đăng nhập tài khoản vì bị mất mật khẩu, hãy chọn trạng thái xác thực email và số điện thoại của tài khoản để xem hướng dẫn phù hợp.

Email xác thực còn sử dụng
Số điện thoại xác thực còn sử dụng
Email chưa đăng ký/xác thực và số điện thoại chưa đăng ký/xác thực
Email xác thực & Số điện thoại xác thực không còn sử dụng
Email xác thực còn sử dụng

Nếu bị mất mật khẩu, bạn có thể sử dụng Email xác thực của tài khoản để khôi phục mật khẩu. Các bước thực hiện như sau:
1. Truy cập https://account.garena.com/recovery.
2. Nhập tên tài khoản Garena.
3. Chọn xác thực bằng Email và nhập Email xác thực.
4. Hệ thống sẽ gửi một mã xác thực về Email xác thực của tài khoản.
5. Điền mã xác thực và nhập mật khẩu mới.

Lưu ý:

  • Nếu nhận được thông báo Mật khẩu không thể thay đổi bây giờ thì tài khoản của bạn chưa xác thực Email. Hãy tham khảo các lựa chọn khác để có thể xem hướng dẫn phù hợp.
  • Nên kết hợp chữ và số trong mật khẩu của bạn để tăng tính bảo mật cho tài khoản.
Số điện thoại xác thực còn sử dụng

Nếu bị mất mật khẩu, bạn có thể sử dụng Số điện thoại xác thực của tài khoản để khôi phục mật khẩu. Các bước thực hiện như sau:
1. Truy cập https://account.garena.com/recovery.
2. Nhập tên tài khoản Garena.
3. Chọn xác thực bằng Số điện thoại và nhập Số điện thoại xác thực.
4. Hệ thống sẽ gửi một mã xác thực về Số điện thoại xác thực của tài khoản.
5. Điền mã xác thực và nhập mật khẩu mới.

Lưu ý:

  • Nên kết hợp chữ và số trong mật khẩu của bạn để tăng tính bảo mật cho tài khoản.
  • Nếu nhận được thông báo Mật khẩu không thể thay đổi bây giờ thì tài khoản của bạn chưa xác thực Email. Hãy tham khảo các lựa chọn khác để có thể xem hướng dẫn phù hợp.
Email chưa đăng ký/xác thực và số điện thoại chưa đăng ký/xác thực

Nếu tài khoản chưa đăng ký/xác thực Email và Số điện thoại thì bạn sẽ cần gửi phiếu yêu cầu thay đổi Mật khẩu cùng nhiều thông tin chi tiết để chứng minh quyền sở hữu tài khoản. Garena sẽ kiểm tra các thông tin bạn cung cấp và nếu đúng, tài khoản sẽ được xử lý và hỗ trợ trong vòng tối đa 30 ngày. Trong thời gian đó, tài khoản sẽ được tạm khóa và bạn có 14 ngày để gửi hồ sơ (hướng dẫn chi tiết sẽ được gửi về Email liên hệ của bạn).

Nếu bạn vẫn muốn được hỗ trợ qua phiếu yêu cầu, vui lòng gửi phiếu tại đây.

Email xác thực và số điện thoại xác thực không còn sử dụng

Nếu tài khoản đã xác thực Email và Số điện thoại nhưng không còn thông tin nào sử dụng được thì bạn sẽ cần gửi phiếu yêu cầu thay đổi Mật khẩu cùng nhiều thông tin chi tiết để chứng minh quyền sở hữu tài khoản. Garena sẽ kiểm tra các thông tin bạn cung cấp và nếu đúng, tài khoản sẽ được xử lý và hỗ trợ trong vòng 21 đến 30 ngày tùy vào đột phức tạp của từng trường hợp. Trong thời gian đó, tài khoản sẽ được tạm khóa và bạn có 14 ngày để gửi hồ sơ (hướng dẫn chi tiết sẽ được gửi về Email liên hệ của bạn).

Nếu bạn vẫn muốn được hỗ trợ qua phiếu yêu cầu, vui lòng gửi phiếu tại đây.