Mất mật khẩu

Cập nhật: 223 ngày trước

Nếu bạn đăng nhập vào ứng dụng game, trang Web của Garena và nhận được thông báo Tài khoản hoặc mật khẩu không chính xác, có thể bạn vừa nhập sai Tên đăng nhập hoặc Mật khẩu. Nếu bạn đã thử lại rất nhiều lần nhưng vẫn gặp cùng một thông báo thì có thể tài khoản của bạn đã bị thay đổi Mật khẩu hoặc bạn đã không nhớ được Mật khẩu của tài khoản Garena.

Đừng quá lo lắng, hãy tham khảo các hướng dẫn của chúng tôi dưới đây để khôi phục Mật khẩu cũng như nhận được sự hỗ trợ từ Garena.

Sử dụng Email/Số điện thoại để khôi phục Mật khẩu
Không thể dùng Email / Số điện thoại để thay đổi Mật khẩu
Sử dụng Email/Số điện thoại để khôi phục Mật khẩu

1. Khôi phục mật khẩu bằng Email.

Đầu tiên, bạn cần sử dụng được Email đang đăng ký và xác thực trong tài khoản. Sau đó, hãy áp dụng cách thức khôi phục mật khẩu dưới đây:

 1. Truy cập Trang khôi phục Mật khẩu.
 2. Nhập tên Tài khoản Garena mà bạn muốn khôi phục Mật khẩu.
 3. Nhập Email xác thực trong tài khoản Garena của bạn nếu tài khoản của bạn chỉ xác thực Email.
  • Trong trường hợp tài khoản bạn xác thực cả Email lẫn Số điện thoại, vui lòng chọn Email tại mục Xác thực bằng cách khác.
 4. Hệ thống sẽ gửi một Mã xác thực về Email xác thực của tài khoản.
 5. Điền Mã xác thực bạn nhận được trong Email và nhập Mật khẩu mới.

Lưu ý:

 • Hãy kết hợp chữ và số trong Mật khẩu mới để tăng tính bảo mật.
 • Sau khi khôi phục mật khẩu thành công bạn, nếu số điện thoại đăng ký tài khoản là của người khác hoặc ngưng sử dụng thì bạn có thể tham khảo hướng dẫn Thay đổi số điện thoại theo hướng dẫn tại đây
 • Trong quá trình khôi phục Mật khẩu, nếu bạn nhận được thông báo "Mật khẩu không thể thay đổi bây giờ" thì tài khoản của bạn chỉ mới đăng ký Email chứ chưa xác thực. Vì vậy vui lòng tham khảo hướng dẫn Không thể dùng Email/SĐT để khôi phục Mật khẩu ở phía dưới để được hỗ trợ.

2. Khôi phục mật khẩu bằng Số điện thoại.

Để có thể khôi phục được Mật khẩu bằng Số điện thoại thì bạn cần chắc chắn rằng mình vẫn sử dụng được nó. Kế tiếp hãy thực hiện theo hướng dẫn sau:

 1. Truy cập Trang khôi phục Mật khẩu.
 2. Tại đây, bạn có thể nhập 1 trong 2 thông tin để khôi phục mật khẩu gồm Tên đăng nhập hoặc Số điện thoại đang đăng ký trong tài khoản. Sau đó, thực hiện các bước tiếp theo như yêu cầu.
 3. Hệ thống sẽ gửi một Mã xác thực về Số điện thoại xác thực của Tài khoản.
 4. Điền Mã xác thực mà bạn nhận được qua điện thoại và nhập Mật khẩu mới.

Lưu ý:

 • Hãy kết hợp chữ và số trong mật khẩu mới để tăng tính bảo mật.
 • Nếu hệ thống thông báo “Vui lòng nhập một tài khoản hợp lệ” hoặc “Tên đăng nhập không trùng khớp”, điều này chứng tỏ Tên đăng nhập hoặc Số điện thoại của bạn không có kết nối với nhau hoặc Số điện thoại chưa được đăng ký với bất kỳ tài khoản nào.
 • Trong quá trình khôi phục Mật khẩu, nếu bạn nhận được thông báo "Mật khẩu không thể thay đổi bây giờ" thì tài khoản của bạn chỉ mới đăng ký Email chứ chưa xác thực. Vì vậy vui lòng tham khảo hướng dẫn “Không thể dùng Email/SĐT để khôi phục Mật khẩu” ở phía dưới để được hỗ trợ.
 • Sau khi khôi phục Mật khẩu thành công, nếu Email đăng ký tài khoản không phải của bạn hoặc bạn không còn sử dụng nữa thì bạn có thể gửi yêu cầu xóa Email tại đây
Không thể dùng Email / Số điện thoại để thay đổi Mật khẩu

Nếu bạn không thể tự khôi phục Mật khẩu bằng Email / Số điện thoại thì Tài khoản của bạn có thể thuộc một trong ba trường hợp sau:

 • Tài khoản của bạn chưa đăng ký thông tin bảo mật
 • Tài khoản đã đăng ký thông tin bảo mật và xác thực nhưng bạn không còn sử dụng được hoặc bạn không nhớ chính xác.
 • Thông tin bảo mật trong Tài khoản có thể đã bị thay đổi bởi người khác

Khi gặp các trường hợp này bạn cần gửi phiếu yêu cầu tại đây và cung cấp các thông tin cần thiết theo yêu cầu. Những thông tin bạn cung cấp là sẽ giúp chúng tôi có thêm cơ sở để xác minh bạn là chủ thật sự của tài khoản, từ đó có hướng hỗ trợ phù hợp cho bạn. Tuy nhiên, có vài điểm bạn cần lưu ý:

 1. Yêu cầu khôi phục Mật khẩu của bạn sẽ chỉ được hỗ trợ nếu các thông tin bạn cung cấp là chính xác. Thời gian hỗ trợ sẽ kéo dài từ 3 đến 30 ngày, tùy thuộc vào độ phức tạp của từng trường hợp.
 2. Tài khoản sẽ được tạm khóa trong thời gian hỗ trợ nhằm bảo vệ an toàn cho tài khoản của bạn.
 3. Chi tiết về các bước hỗ trợ khôi phục Mật khẩu, chúng tôi sẽ trao đổi với bạn qua Phiếu yêu cầu và Email. Vì vậy, bạn cần theo dõi phản hồi của chúng tôi qua Phiếu yêu cầu bạn đã gửi.
 4. Trong quá trình hỗ trợ, nếu bạn muốn hủy yêu cầu vui lòng gửi phiếu yêu cầu tại đây.