Mất Hải bảo / Kim cương / Vàng

Cập nhật: 233 ngày trước

Thông thường Hải bảo / Kim cương / Vàng không thể tự mất đi trong game, có thể bạn đã mua vật phẩm nào đó trong game mà không nhớ hoặc có người nào khác biết mật khẩu tài khoản của bạn và đã sử dụng nó. Hãy kiểm tra lại tài khoản, hòm đồ, ... và bảo mật tài khoản nếu cảm thấy nghi ngờ.


Nếu bạn chắc chắn tài khoản được bảo mật và không mua gì nhưng vẫn bị mất Hải bảo / Kim cương / Vàng, vui lòng liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ tại đây.