Lỗi System 3000

Cập nhật: 1373 ngày trước

Trường hợp lỗi bạn đang gặp phải do lỗi xác nhận tài khoản Network err – [132], cụ thể: Do chạy game trực tiếp không dùng GPC hoặc tự tạo shortcut và thêm các dòng lệnh không phù hợp để chạy game.

Khắc phục: Yêu cầu khởi động game thông qua Garena PC.