Lỗi Nsis Error

Cập nhật: 1369 ngày trước

Trường hợp lỗi bạn đang gặp phải do quá trình dowload game bản cài đặt gặp lỗi hoặc ứng dụng Garena PC đang sử dụng phát sinh lỗi.

Bạn cần tiến hành xóa Garena PC trước và cài đặt lại game.

- Hướng dẫn xóa Garena PC

1. Gỡ toàn bộ Garena PC ở Control Panel => Programs and Features => Chọn tên phần mềm Garena (remove only) => Uninstall

2. Xóa 2 thư mục Garena sau: C:\Program Files (x86)\Garena (Đối với Win 10) và  C:\ProgramData\Garena (Đối với Win7)

3. Tải lại bản cập nhật mới tại đây.

- Hướng dẫn cài đặt game tại đây.