Lỗi nạp Kim Cương

Cập nhật: 1302 ngày trước

Những trường hợp nạp thẻ nhưng chưa nhận được Kim Cương, bạn vui lòng chọn hình thức thanh toán bên dưới để được hướng dẫn thông tin chi tiết:

Garena Sò
Ví ShopeePay
Tin nhắn SMS Viettel
Garena Sò

Trường hợp không nhận được Kim Cương, có thể Võ Hiệp chưa thao tác quy đổi Sò vào game hoặc quy đổi nhầm sang game khác.
Nếu chưa thao tác quy đổi Sò: Võ Hiệp có thể truy cập vào trang napthe.vn quy đổi Sò sang Kim Cương tại đây
Nếu đã có thông báo giao dịch thành công nhưng không nhận được Kim Cương, Võ Hiệp vui lòng thoát tài khoản và chờ trong vòng 2 tiếng rồi kiểm tra lại. Nếu sau 2 tiếng nhưng chưa nhận được, hãy liên hệ với chúng tôi tại phiếu yêu cầu này tại đây để chúng tôi có thể giúp bạn kiểm tra nguyên nhân và hướng khắc phục.

Ví ShopeePay

Trường hợp không nhận được Kim Cương, có thể Võ Hiệp chưa thao tác quy đổi Sò vào game hoặc quy đổi nhầm sang game khác.
Nếu chưa thao tác quy đổi Sò: Võ Hiệp có thể truy cập vào trang napthe.vn quy đổi Sò sang Kim Cương tại đây tại đây
Nếu đã có thông báo giao dịch thành công nhưng không nhận được Kim Cương, Võ Hiệp vui lòng thoát tài khoản và chờ trong vòng 2 tiếng rồi kiểm tra lại. Nếu sau 2 tiếng nhưng chưa nhận được, hãy liên hệ với chúng tôi tại phiếu yêu cầu này tại đây để chúng tôi có thể giúp bạn kiểm tra nguyên nhân và hướng khắc phục.

Tin nhắn SMS Viettel

Nếu Võ Hiệp đã nhận thông báo trừ tiền nhưng không nhận được Kim Cương, bạn vui lòng thoát tài khoản và chờ trong vòng 2 tiếng rồi kiểm tra lại. Nếu sau 2 tiếng nhưng chưa nhận được, hãy liên hệ với chúng tôi tại phiếu yêu cầu này tại đây để chúng tôi có thể giúp bạn kiểm tra nguyên nhân và hướng khắc phục.