Lỗi mua vật phẩm trong cửa hàng

Cập nhật: 79 ngày trước

Bạn không thể mua vật phẩm trong cửa hàng nếu không đủ FC/MC hoặc SP tương ứng.

Trường hợp bạn mua vật phẩm trong game thành công nhưng không nhận được, bạn vui lòng thoát tài khoản và chờ trong vòng 15 phút rồi kiểm tra lại.

Nếu quá thời gian trên bạn vui lòng gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ kèm các thông tin chi tiết theo yêu cầu tại đây
Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và phản hồi kết quả trong thời gian sớm nhất.

Lưu ý: Nếu bạn mua vật phẩm khi chơi sự kiện trên website không nhận được, bạn vui lòng gửi phiếu yêu cầu tương ứng với sự kiện bạn đang tham gia tại đây.