Lỗi không nhận được danh sách server

Cập nhật: 244 ngày trước

Đối với lỗi không nhận được danh sách server, bạn cần phải cập nhật game tới các phiên bản mới nhất (nếu có) để nhận được danh sách server.
Nếu bạn đang sử dụng phiên bản mới nhất nhưng vẫn không kết nối được server, hãy thử bấm nút "Sửa client" ở giao diện đăng nhập để hệ thống khắc phục lại cho bạn. Hoặc thử tắt ứng dụng game và chạy lại.