Lỗi khởi động bị đen màn hình

Cập nhật: 406 ngày trước

Màn hình đen sẽ khiến bạn gặp phải lỗi Âm thanh vẫn chạy dù không có hình ảnh hiển thị

Nguyên nhân là do độ phân giải của trò chơi lớn hơn độ phân giải được chỉnh của máy tính. Hiện nay, các bạn có thể sửa lỗi này bằng việc chuyển sang chế độ Cửa Sổ hoặc Không Viền theo hướng dẫn sau.

 

Nếu máy tính của bạn đủ cấu hình theo yêu cầu trên và  bạn đã thử thực hiện theo những cách trên tuy nhiên vẫn gặp lỗi phát sinh, bạn vui lòng gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ tại đây.

Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và phản hồi kết quả trong thời gian sớm nhất.