Lỗi khác (Sự cố bất ngờ trong Client)

Cập nhật: 76 ngày trước

Trong trường hợp bạn khởi động Client Game và gặp một lỗi bất ngờ không có trong các giải đáp trên, vui lòng gửi phiếu yêu cầu và mô tả chính xác lỗi bạn đang gặp phải tại đây.

Chúng tôi tôi sẽ kiểm tra và phản hồi kết quả đến bạn trong thời gian sớm nhất.