Lỗi khác (Sự cố bất ngờ trong Client)

Cập nhật: 561 ngày trước

Trong trường hợp bạn khởi động Client Game và gặp một lỗi bất ngờ không có trong các giải đáp trên, vui lòng gửi phiếu yêu cầu và mô tả chính xác lỗi bạn đang gặp phải tại đây. 

Lưu ý:

  • File-Logs là một thông tin quan trọng, để bộ phận kỹ thuật kiểm tra giúp bạn trong thời gian sớm nhất. Vì vậy, hãy đính kèm File-Logs trong phiếu yêu cầu cho chúng tôi, bạn có thể làm theo hướng dẫn tại đây.
  • Cách lấy LeagueClient Logs
  • Cách lấy Game Logs
  • Bạn có thể tham khảo thêm một số FAQ hướng dẫn khắc phục sự cố khác trong game tại đây.


 

Chúng tôi tôi sẽ kiểm tra và phản hồi kết quả đến bạn trong thời gian sớm nhất.