Lỗi Has Stopped Working

Cập nhật: 17 ngày trước

Hiện tại, chúng tôi đã nhận được phản hồi từ người chơi về tình trạng lỗi hiện thông báo "Has stopped working" khi khởi chạy Liên Minh Huyền Thoại từ Garena, hoặc chỉ hiện logo League of Legends rồi tắt.

Nguyên nhân: Máy tính của bạn đã cài đặt phần mềm điều chỉnh Card màn hình, dẫn đến nó không còn tương thích với điều kiện yêu cầu của Game, hãy thực hiện theo các bước hướng dẫn sau để khắc phục lỗi Has-Stopped-Working.

Nếu máy tính của bạn đủ cấu hình theo yêu cầu trên và  bạn đã thử thực hiện theo những cách trên tuy nhiên vẫn gặp lỗi phát sinh, bạn vui lòng gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ tại đây.

Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và phản hồi kết quả trong thời gian sớm nhất.