Lỗi giao dịch vật phẩm

Cập nhật: 1712 ngày trước

Bạn không thể mua vật phẩm trong cửa hàng nếu không đủ Kim Cương tương ứng.

Trường hợp bạn mua vật phẩm thành công nhưng không nhận được vật phẩm, bạn vui lòng thoát tài khoản và chờ trong vòng 15 phút rồi kiểm tra lại.

Nếu quá thời gian trên bạn vui lòng gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ kèm các thông tin chi tiết theo yêu cầu tại đây

Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và phản hồi kết quả trong thời gian sớm nhất.