Lỗi Direct-X

Cập nhật: 17 ngày trước

Khi bắt đầu trận đấu và nhận được thông báo Lỗi Direct-X không xác nhận, có nghĩa Card màn hình của bạn đã có vấn đề phát sinh, hãy nâng cấp Driver lên bản mới nhất của nhà sản xuất hoặc làm theo hướng dẫn sau.