Lỗi 4049 - 4044

Cập nhật: 1418 ngày trước

Trường hợp bạn gặp lỗi 4049 - 4044, bạn vui lòng tham khảo các cách khắc phục dưới đây:

Máy sử dụng Driver nVidia
Windows Debug Mode
DirectX End-User Runtime
Máy sử dụng Driver nVidia

- Bước 1. Update lên phiên bản mới nhất.
- Bước 2. Xóa thư mục “C:\Program Files\Common Files\INCA Shared\OnlineEngine”
- Bước 3. Chạy lại game BNS

Windows Debug Mode

- Bước 1. Chạy Run (Nút Window + R) > MSCONFIG
- Bước 2. Chọn tab Boot > Advanced Options
- Bước 3. Bỏ chọn """"Debug""""
- Bước 4. Khởi động lại Windows và thử lại
***Nếu không thể làm các bước trên, Run > cmd > bcedit -debug off

DirectX End-User Runtime

- Bước 1. Kiểm tra các thư viện của Windows có bị lỗi hay không
- Bước 2. Cài đặt lại các thư viện Windows bao gồm:

  1. a. Visual Studio Redistributable (2005 & 2008): Link tải tại đây
  2. b. DirectX End-User Runtime: Link tải tại đây