Lỗi 1000, 2000, 3000

Cập nhật: 1462 ngày trước

Trường hợp bạn gặp lỗi 1000, 2000, 3000, bạn cần thực hiện theo hướng dẫn sau để khắc phục:

Bước 1. Chọn Run > cmd > ping 103.78.76.254 -n 30

Bước 2. Run > cmd > netsh int tcp reset

Bước 3. Run > cmd > netsh int ip reset

Nếu vẫn không được là do IP mạng thiếu ổn định và thay đổi liên tục, bạn hãy liên hệ nhà mạng để cài đặt IP tĩnh hoặc mở Port game BNS (Port 1021). Bạn có thể xem xét thay đổi đường truyền.