Lộ trình cập nhật tính năng mới

Cập nhật: 69 ngày trước

Xin chào các Võ hiệp,

 

[New] Vào Tháng 08/2020 này, bản Big Update Sinh Nhật Năm 3 sẽ chính thức ra mắt các Võ hiệp. Thông tin chi tiết tham khảo tại đây.

Vào Tháng 07/2020 này, bản Big Update Sát Thủ Ám Linh sẽ chính thức ra mắt các Võ hiệp. Thông tin chi tiết tham khảo tại đây.

Vào Tháng 06/2020 này, bản Big Update Cầu Quỷ Suối Tam Đồ sẽ chính thức ra mắt các Võ hiệp. Thông tin chi tiết tham khảo tại đây.

Vào Tháng 05/2020 này, bản Big Update Vườn Thiên Quy Trở Lại sẽ chính thức ra mắt các Võ hiệp. Thông tin chi tiết tham khảo tại đây.

Vào Tháng 04/2020 này, bản Big Update Cuồng Long Song Nguyệt sẽ chính thức ra mắt các Võ hiệp. Thông tin chi tiết tham khảo tại đây.

Vào ngày 24.03.2020 này, bản Big Update Kho Số 0 sẽ chính thức ra mắt các Võ hiệp. Thông tin chi tiết tham khảo tại đây.

Vào ngày 19.02.2020 này, bản Big Update Ảo Cảnh Hắc Long sẽ chính thức ra mắt các Võ hiệp. Thông tin chi tiết tham khảo tại đây.

Vào ngày 15.01.2020 này, bản Big Update Thức Tỉnh sẽ chính thức ra mắt các Võ hiệp. Thông tin chi tiết tham khảo tại đây.

Vào ngày 17.12.2019 này, bản Big Update Thung Lũng Lôi Âm sẽ chính thức ra mắt các Võ hiệp. Thông tin chi tiết tham khảo tại đây.

Vào ngày 19.11.2019 này, bản Big Update Di Tích Mirine sẽ chính thức ra mắt các Võ hiệp. Thông tin chi tiết tham khảo tại đây.

Vào ngày 24.09.2019 này, bản Big Update Siêu Cung Thủ – Vạn Tiễn Xuyên Tâm sẽ chính thức ra mắt các Võ hiệp. Thông tin chi tiết tham khảo tại đây.

Vào ngày 23.07.2019 này, bản Big Update Điện Ấp Trứng Thiên Mệnh sẽ chính thức ra mắt các Võ hiệp. Thông tin chi tiết tham khảo tại đây.

Vào ngày 25.06.2019 này, bản Big Update Đảo Xiềng Xích sẽ chính thức ra mắt các Võ hiệp. Thông tin chi tiết tham khảo tại đây.

Vào ngày 21.05.2019 này, bản Big Update Đoàn Quỷ Diện sẽ chính thức ra mắt các Võ hiệp. Thông tin chi tiết tham khảo tại đây.

Vào ngày 16.04.2019 này, bản Big Update Đền Phản Chiếu sẽ chính thức ra mắt các Võ hiệp. Thông tin chi tiết tham khảo tại đây.

Vào ngày 20.03.2019 này, bản Big Update Cung Thiên Mệnh sẽ chính thức ra mắt các Võ hiệp. Thông tin chi tiết tham khảo tại đây.

Vào ngày 17.01.2019 này, bản Big Update Cuồng Huyết Đấu Sĩ sẽ chính thức ra mắt các Võ hiệp. Thông tin chi tiết tham khảo tại đây.

 

Nếu các Võ Hiệp gặp lỗi phát sinh trong quá trình trải nghiệm các tính năng game, bạn hãy liên hệ với chúng tôi tại phiếu yêu cầu này tại đây để chúng tôi có thể tìm hiểu thêm về lỗi này và sớm có biện pháp khắc phục.