Không tìm thấy tên đăng nhập

Cập nhật: 419 ngày trước

Tài khoản Garena nếu chứa các ký tự đặc biệt gồm: dấu chấm, phẩy, ngoặc đơn, ngoặc kép, gạch dưới, gạch ngang,...sẽ không thể đăng nhập vào các ứng dụng Garena PC, Garena Mobile hay các trò chơi do Garena phát hành.


Vì vậy nếu bạn nhận được thông báo “không tìm thấy tên đăng nhập” khi đăng nhập tài khoản Garena thì hãy gửi phiếu yêu cầu để chúng tôi có thể hỗ trợ thay đổi cho bạn. Bạn có thể sử dụng Email của tài khoản để đăng nhập trong thời gian chờ hỗ trợ.