Không nhận được vật phẩm khi mua

Cập nhật: 242 ngày trước

Sau khi mua, vật phẩm sẽ xuất hiện trong Nhân vật -> Balô / Trang phục của tài khoản. Nếu chưa nhận được vật phẩm vừa mua, hãy kiểm tra lại các thông tin sau:
- Số lượng Vàng/Kim cương/Hải bảo trong tài khoản còn đủ để mua vật phẩm đó hay không?
- Bạn đã bị trừ Vàng/Kim cương/Hải bảo sau khi mua chưa? - Nếu chưa, vui lòng tiến hành thao tác mua vật phẩm lại 1 lần nữa.

Nếu bạn không rơi vào các nguyên nhân trên, vui lòng liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ tại đây.