Khôi phục dữ liệu tài khoản Garena bị thay đổi Mật khẩu và Số điện thoại mà không cần mã OTP trong tháng 04/2020

Cập nhật: 35 ngày trước

Để bảo vệ an toàn cho các tài khoản bị kẻ gian thay đổi Mật khẩu và Số điện thoại mà không cần mã OTP trong tháng 04/2020. Garena đã tiến hành khôi phục lại dữ liệu gốc những tài khoản đã sử dụng lỗi này. Cụ thể số điện thoại và mật khẩu sẽ được khôi phục về trước thời điểm bị thay đổi. Do đó, nếu bạn không thể đăng nhập tài khoản Garena của mình, vui lòng tham khảo hướng dẫn sau:

  1. Truy cập danh sách các tài khoản thuộc diện khôi phục thông tin tại ĐÂY
  2. Nếu tài khoản của bạn thuộc danh sách được khôi phục dữ liệu, hãy sử dụng mật khẩu cũ của tài khoản trước khi sử dụng lỗi thay đổi Số điện thoại (không cần OTP) để đăng nhập. Trong trường hợp bạn không nhớ mật khẩu, hãy sử dụng số điện thoại cuối (đăng ký cho tài khoản trước ngày 01/04/2020) để khôi phục mật khẩu mới.

Nếu số điện thoại cuối bạn không còn sử dụng được mà vẫn nắm trong danh sách và cần hỗ trợ thay đổi Mật khẩu, vui lòng tham khảo hướng dẫn tại ĐÂY để chúng tôi có thể hỗ trợ cho bạn.