Khóa bảo vệ tài khoản

Cập nhật: 34 ngày trước

Khi phát hiện tài khoản Garena của mình bị kẻ gian đánh cắp và bạn muốn yêu cầu tạm khoá để bảo vệ tài khoản, hãy gửi yêu cầu tạm khóa tài khoản theo hướng dẫn dưới đây để được chúng tôi hỗ trợ.

Đầu tiên, bạn cần sử dụng được một trong 3 phương thức bảo mật đã đăng ký với tài khoản trước khi bị mất gồm Email, Số điện thoại hoặc CMND thì Garena mới có cơ sở để hỗ trợ tạm khóa tài khoản cho bạn. Nếu bạn không sử dụng được bất kỳ thông tin bảo mật nào thì chúng tôi sẽ không thể hỗ trợ. Điều này nhằm đảm bảo chúng tôi hỗ trợ đúng chủ sở hữu thật sự của tài khoản. Hãy sử dụng 1 tài khoản khác gửi yêu cầu nếu tài khoản chính đã không còn truy cập được.

  • Bạn chơi game Fifa Online 4 và cần khóa bảo vệ, gửi yêu cầu tại đây.
  • Bạn chơi game Liên Minh Huyền Thoại và cần khóa bảo vệ, gửi yêu cầu tại đây.
  • Bạn chơi game Blade and Soul và cần khóa bảo vệ, gửi yêu cầu tại đây.
  • Bạn chơi game Liên Quân Mobile:
    • Và có nhân vật game được tạo từ tài khoản Garena, gửi yêu cầu tại đây.
    • Và có nhân vật được tạo từ tài khoản Facebook, rất tiếc chúng tôi chưa có chính sách hỗ trợ trợ khóa tài khoản game được tạo từ Facebook. Để bảo vệ tài khoản, bạn vui lòng xem thêm thông tin tại đây
  • Bạn đang chơi game Free Fire, rất tiếc chúng tôi chưa có chính sách hỗ trợ trợ khóa tài khoản game được tạo từ Facebook. Để bảo vệ tài khoản, bạn vui lòng xem thêm thông tin tại đây.