Khóa bảo vệ tài khoản Liên Minh Huyền Thoại

Cập nhật: 10 ngày trước

Nếu tài khoản Garena của mình bị kẻ gian đánh cắp và bạn muốn yêu cầu tạm khoá để bảo vệ tài khoản trước khi liên kết (tài khoản Garena với Riot Games), hãy gửi yêu cầu tạm khóa tài khoản theo hướng dẫn dưới đây để được chúng tôi hỗ trợ.

 

Đầu tiên, bạn cần sử dụng được 1 trong 3 phương thức bảo mật đã đăng ký với tài khoản trước khi bị mất gồm Email, Số điện thoại hoặc CMND thì Garena mới có cơ sở để hỗ trợ tạm khóa tài khoản cho bạn. Nếu bạn không sử dụng được bất kỳ thông tin bảo mật nào thì chúng tôi sẽ không thể hỗ trợ. Điều này nhằm đảm bảo chúng tôi hỗ trợ đúng chủ sở hữu thật sự của tài khoản. Hãy sử dụng 1 tài khoản khác gửi yêu cầu nếu tài khoản chính đã không còn truy cập được.

 

  • Liên Minh Huyền Thoại: Bạn chơi game LMHT và cần khóa bảo vệ, gửi yêu cầu tại đây.

 

LƯU Ý:

  1. Hãy lưu lại mã phiếu yêu cầu khóa tài khoản mà bạn đã gửi vì khi cần mở khóa lại, bạn cần gửi phiếu yêu cầu tại đây kèm mã phiếu yêu cầu đã lưu để được hỗ trợ nhanh nhất.
  2. Tài khoản sẽ bị khóa và bạn không thể đăng nhập trong trường hợp phiếu yêu cầu được gửi thành công và đã được chúng tôi hỗ trợ. Nếu muốn mở khóa tài khoản, vui lòng sử dụng một tài khoản khác để gửi yêu cầu.
  3. Trong trường hợp bạn muốn mở khóa tài khoản do đang trong quá trình hỗ trợ thay đổi thông tin tài khoản, bạn cũng có thể gửi yêu cầu mở khóa tài khoản tại đây và phần Mã phiếu yêu cầu cần hủy vui lòng điền mã phiếu yêu cầu hỗ trợ thay đổi thông tin trước đó bạn đã gửi.