Khiếu nại tài khoản bị xử phạt

Cập nhật: 74 ngày trước

Hai hình phạt cơ bản mà Riot Game răn đe người chơi có hành vi chưa đẹp là "Cấm Chat & Hàng chờ Thấp".

- Khi bạn vào game và bị cấm chat, hệ thống sẽ có hiển thị nội dung bạn đã Chat trước đó, hãy bảo mật tài khoản thật tốt, để tránh trường hợp người khác sử dụng tài khoản của bạn và sử dụng ngôn từ không phù hợp dẫn đến tài khoản bị xử phạt. nhé.

- Hình phạt hàng chờ áp dụng cho các trường hợp vi phạm do AFK, bỏ trận hoặc cố tình từ chối quá nhiều trận đấu liên tiếp. Hình phạt chỉ hoàn tất khi bạn thực hiện đúng số trận Chờ bị yêu cầu, nếu tiếp tục AFK số trận chờ và thời gian chờ sẽ bị tăng lên nhé. Bạn cần chờ hết thời gian của hình phạt để có thể tiếp tục chơi game LMHT.

Nếu bạn chắc chắn tài khoản không hề vi phạm tuy nhiên vẫn bị xử phạt, hãy gửi yêu cầu tại đây.