Thay đổi Email

Cập nhật: 36 ngày trước

Email xác thực là một trong các phương thức bảo mật mà Garena cung cấp cho bạn để có thể bảo vệ tài khoản, khôi phục mật khẩu, chứng minh quyền sở hữu và nhận các thông báo quan trọng từ Garena. Email sau khi xác thực sẽ không thể tự thay đổi, vì vậy vui lòng chọn trạng thái của Email và Số điện thoại trong tài khoản của bạn để xem hướng dẫn phù hợp:

Email chưa xác thực và không có Số điện thoại
Email chưa xác thực và Số điện thoại xác thực còn sử dụng
Email chưa xác thực và Số điện thoại xác thực không còn sử dụng
Email xác thực còn sử dụng và không có Số điện thoại
Email xác thực không còn sử dụng và không có Số điện thoại
Email xác thực còn hoặc không còn sử dụng và Số điện thoại xác thực còn sử dụng
Email xác thực còn hoặc không còn sử dụng và Số điện thoại xác thực không còn sử dụng

Hãy đăng nhập tài khoản vào trang https://account.garena.com và làm theo hướng dẫn sau:

1. Chọn mục Bảo Mật, chọn Thay đổi tại dòng Email.
2. Nhập địa chỉ Email mới và mật khẩu tài khoản.
3. Nhấn Cập Nhật
4. Hệ thống sẽ gửi một mã xác thực về Email mới. Nhập mã và nhấn Xác Nhận để xác thực Email cho tài khoản.

Lưu ý

 • Email mới nên là hòm thư mà bạn thường xuyên sử dụng
 • Đường truyền không ổn định sẽ khiến bạn không nhận được mã xác thực. Hãy thử lại trong vòng 24h nếu gặp phải trường hợp này

Hãy đăng nhập tài khoản vào trang https://account.garena.com và làm theo hướng dẫn sau:

1. Chọn mục Bảo Mật, chọn Thay đổi tại dòng Email.
2. Hệ thống sẽ gửi một mã xác thực về Số điện thoại xác thực. Nhập mã và nhấn Xác Nhận
3. Nhập địa chỉ Email mới và mật khẩu tài khoản.
4. Nhấn Cập Nhật
5. Hệ thống sẽ gửi một mã xác thực về Email mới. Nhập mã và nhấn Xác Nhận để xác thực Email cho tài khoản.

Lưu ý:

 • Email mới nên là hòm thư mà bạn thường xuyên sử dụng
 • Đường truyền không ổn định sẽ khiến bạn không nhận được mã xác thực. Hãy thử lại trong vòng 24h nếu gặp phải trường hợp này

Nếu không thể sử dụng được Số điện thoại trong tài khoản và muốn thay đổi Email chưa xác thực, bạn cần gửi phiếu yêu cầu thay đổi Số điện thoại tại ĐÂY trước, sau khi Số điện thoại được cập nhật mới, bạn có thể truy cập trang Trang quản lý Tài khoản tiến hành thay đổi và xác thực Email mới cho tài khoản.

Trước tiên, bạn cần cập nhật Số điện thoại vào tài khoản Garena. Sau đó đăng nhập vào trang https://hotro.garena.vn/reset và làm theo hướng dẫn sau:

1. Nhấn chọn Thay đổi Email xác thực
2. Nhập Số điện thoại xác thực trong tài khoản và nhấn Gửi Mã.
3. Hệ thống sẽ gửi mã xác thực qua tin nhắn về Số điện thoại. Nhập mã và ấn Xác Nhận
4. Nhập thông tin Họ Tên và CMND nếu tài khoản của bạn đã đăng ký thông tin CMND
5. Tải một ảnh chân dung bạn đang cầm CMND của bạn và nhấn chọn Hoàn Tất.

Garena sẽ kiểm tra yêu cầu của bạn và phản hồi kết quả yêu cầu trong vòng 48h, bạn có thể kiểm tra kết quả tại mục Theo Dõi Phiếu. Nếu được hỗ trợ, bạn có thể cập nhật Email mới vào tài khoản.

Lưu ý:

 • Email mới nên là hòm thư mà bạn thường xuyên sử dụng
 • Đường truyền không ổn định có thể sẽ khiến bạn không nhận được mã xác thực. Hãy thử lại trong vòng 24h nếu gặp phải trường hợp này.
 • Thông tin CMND đã đăng ký với tài khoản sẽ giúp bạn hạn chế tối đa khả năng bị người lạ gửi yêu cầu thay đổi thông tin.

Trước tiên, bạn cần cập nhật Số điện thoại vào tài khoản Garena. Sau đó đăng nhập vào trang https://hotro.garena.vn/reset và làm theo hướng dẫn sau:

1. Nhấn chọn Thay đổi Email xác thực
2. Nhập Số điện thoại xác thực trong tài khoản và nhấn Gửi Mã.
3. Hệ thống sẽ gửi mã xác thực qua tin nhắn về Số điện thoại. Nhập mã và ấn Xác Nhận
4. Nhập thông tin Họ Tên và CMND nếu tài khoản của bạn đã đăng ký thông tin CMND
5. Tải một ảnh chân dung bạn đang cầm CMND của bạn và nhấn chọn Hoàn Tất.

Garena sẽ kiểm tra yêu cầu của bạn và phản hồi kết quả yêu cầu trong vòng 48h, bạn có thể kiểm tra kết quả tại mục Theo Dõi Phiếu. Nếu được hỗ trợ, bạn có thể cập nhật Email mới vào tài khoản.

Lưu ý:

 • Email mới nên là hòm thư mà bạn thường xuyên sử dụng
 • Đường truyền không ổn định có thể sẽ khiến bạn không nhận được mã xác thực. Hãy thử lại trong vòng 24h nếu gặp phải trường hợp này.
 • Thông tin CMND đã đăng ký với tài khoản sẽ giúp bạn hạn chế tối đa khả năng bị người lạ gửi yêu cầu thay đổi thông tin.

Hãy đăng nhập tài khoản vào trang https://hotro.garena.vn/reset và làm theo hướng dẫn sau:

1. Nhấn chọn Thay đổi Email thoại xác thực
2. Nhập Số điện thoại xác thực trong tài khoản và nhấn Gửi Mã.
3. Hệ thống sẽ gửi mã xác thực qua tin nhắn về Số điện thoại. Nhập mã và ấn Xác Nhận
4. Nhập thông tin Họ Tên và CMND nếu tài khoản của bạn đã đăng ký thông tin CMND
5. Tải một ảnh chân dung bạn đang cầm CMND của bạn và nhấn chọn Hoàn Tất.

Garena sẽ kiểm tra yêu cầu của bạn và phản hồi kết quả yêu cầu trong vòng 48h, bạn có thể kiểm tra kết quả tại mục Theo Dõi Phiếu. Nếu được hỗ trợ, bạn có thể cập nhật Email mới vào tài khoản.

Lưu ý:

 • Email mới nên là hòm thư mà bạn thường xuyên sử dụng
 • Đường truyền không ổn định có thể sẽ khiến bạn không nhận được mã xác thực. Hãy thử lại trong vòng 24h nếu gặp phải trường hợp này.
 • Thông tin CMND đã đăng ký với tài khoản sẽ giúp bạn hạn chế tối đa khả năng bị người lạ gửi yêu cầu thay đổi thông tin.

Nếu không thể sử dụng được bất kỳ thông tin xác thực nào trong tài khoản và muốn thay đổi Email xác thực, bạn cần gửi phiếu yêu cầu thay đổi Số Điện Thoại tại ĐÂY trước. Sau khi được hỗ trợ xóa Số điện thoại, bạn có thể đăng kí lại Số điện thoại mới và sử dụng thông tin này gửi yêu cầu xóa Email tại trang https://hotro.garena.vn/reset.