Hướng dẫn sử dụng Garena Authenticator

Cập nhật: 322 ngày trước

Garena Authenticator là một ứng dụng trên điện thoại có chức năng tạo ra mã xác thực bảo mật cho tài khoản mà không cần mạng Internet. Mã xác thực này có thể sử dụng để thay đổi mật khẩu hoặc thay đổi Số điện thoại cho tài khoản Garena.

  1. Đăng nhập Tài khoản vào trang Trang quản lý Tài khoản.
  2. Chọn trang Bảo Mật và chọn Thiết lập tại mục Garena Authenticator.
  3. Nhập Mã xác thực được gửi về Số điện thoại xác thực để kích hoạt tính năng Garena Authenticator
  4. Tải và cài đặt ứng dụng Garena Authenticator từ Google Play (Android) hoặc Appstore (iOS)
  5. Khởi động Garena Authenticator, chọn Add AccountScan Barcode.
  6. Quét mã QR trên trang Web và điền mã xác thực được tạo bởi ứng dụng Garena Authenticator

Nhấn Xác thực và cài đặt để hoàn tất kích hoat tính năng này.