Hướng dẫn sử dụng Garena Authenticator

Cập nhật: 376 ngày trước

Garena Authenticator là một ứng dụng điện thoại giúp bảo mật tài khoản và tạo mã xác thực được dùng để thay đổi mật khẩu trong trường hợp bạn không có Internet để nhận mã qua Email hoặc SIM điện thoại có vấn đề. Để sử dụng tính năng này cho tài khoản của bạn, vui lòng tham khảo hướng dẫn dưới đây.

  1. Đăng nhập Tài khoản vào trang https://account.garena.com
  2. Chọn trang Bảo Mật và chọn Thiết lập tại mục Garena Authenticator.
  3. Nhập Mã xác thực được gửi về Số điện thoại xác thực để kích hoạt tính năng Garena Authenticator
  4. Tải và cài đặt ứng dụng Garena Authenticator từ Google Play (Android) hoặc Appstore (iOS)
  5. Khởi động Garena Authenticator, chọn Add AccountScan Barcode.
  6. Quét mã QR trên trang Web và điền mã xác thực được tạo bởi ứng dụng Garena Authenticator

Nhấn Xác thực và cài đặt để hoàn tất kích hoat tính năng này.