Học Viện Ma Pháp

Cập nhật: 54 ngày trước

Thời gian: từ 16/04 đến 22/04

 

1. Trừ trang phục đặc biệt, các trang phục còn lại trong sự kiện không bao gồm trang phục Giới Hạn, Thần Thoại, Di Sản, hoặc các trang phục ra mắt gần đây.


2. Nếu đã sở hữu tất cả trang phục cùng loại, user nhận được vật phẩm thay thế:

  • Trang phục 120-180 RP ngẫu nhiên: 3 Bộ Tuyệt Phẩm
  • Trang phục 210-290 RP ngẫu nhiên: 5 Bộ Tuyệt Phẩm
  • Trang phục 310-396 RP ngẫu nhiên: 7 Bộ Tuyệt Phẩm
  • Trang phục 599 RP ngẫu nhiên: 10 Bộ Tuyệt Phẩm


3. Sau khi mua trang phục, bạn sẽ sử dụng được các đa sắc mà bạn đã nhận được từ sự kiện bình thường. 


4. Hệ thống sẽ gửi vật phẩm trực tiếp đến tài khoản của bạn. Quá trình này có thể mất tối đa 1 ngày. Xin hãy kiên nhẫn nhé.

 

Trong quá trình tham gia chuỗi sự kiện và bạn gặp phải một vấn đề phát sinh hãy gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ tại đây.   
 
Bạn có thể tham khảo thêm thông tin tại bảng tin Liên Minh Huyền Thoại.