Hiệu Triệu Thần Binh

Cập nhật: 153 ngày trước

Thời gian: từ 17.01 đến hết 30.01.2020

 

1. Tôi đã nhập Code và không nhận được biểu tượng? 
Phần thưởng của bạn sẽ là huy hiệu để đổi vật phẩm trong sự kiện Hiệu Triệu Thần Binh, không phải biểu tượng anh hùng. 


2. Tôi nhập nhiều Code nhưng không nhận được nhiều phần thưởng. 
Ở sự kiện lần này mỗi tài khoản chỉ có thể nhập được 2 code tối đa.
(01 Code trên trang chủ và 01 Code của Streamer bất kì)


3. Tôi có thể nhận thưởng tại đâu?
Sau khi nhập Code thành công bạn cần vào Client game -> chọn sự kiện Hiệu Triệu Thần Binh -> chọn Kho Đồ -> nhận vật phẩm.


4. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ nhưng không nhận được trang phục?
Bạn cần phải sở hữu tướng mới có thể nhận trang phục, nếu không có tướng Trang Phục vẫn sẽ bị khóa và không hiển thị trong bộ sưu tập. 


5. Tôi đã mua tướng làm sao để nhận lại trang phục?
Sau khi mua tướng hoàn tất bạn cần vào Client game -> chọn sự kiện Hiệu Triệu Thần Binh -> chọn Lịch Sử ->  chọn Gửi Lại trang phục. 

 

6. Thời gian đóng sự kiện khi nào?
Vào cuối ngày 06.02.2020 sự kiện sẽ biến mất khỏi Client game, vì vậy người chơi cần mua tướng thật sớm để có thể tự gửi lại trang phục (như hướng dẫn ở mục số 5).

 

Trong quá trình tham gia chuỗi sự kiện và bạn gặp phải một vấn đề phát sinh hãy gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ tại đây.   
 

Bạn có thể tham khảo thêm thông tin tại bảng tin Liên Minh Huyền Thoại.