Hào Quang Siêu Công Nghệ

Cập nhật: 22 ngày trước

Thời gian: từ 10:00 31/08/2022 đến 23:59 13/09/2022.

 

Thể Lệ Sự Kiện
1. Sự kiện diễn ra trong vòng 2 tuần và chia làm 2 giai đoạn.

 • Phần thưởng của mỗi tuần riêng biệt với nhau. Tuần 1 kéo dài từ 31/08/2022 - 06/09/2022. Tuần 2 kéo dài từ 07/09/2022 - 13/09/2022. 


2. Có 2 vòng quay:

 • Vòng quay miễn phí và Vòng quay Tinh Hoa Lam. Người chơi đăng nhập mỗi ngày để nhận 1 lượt quay ở Vòng quay miễn phí và 1 lượt quay ở Vòng quay Tinh Hoa Lam.


3. Phần thưởng đã nhận từ vòng quay sẽ không trùng lặp trừ khi người chơi "Làm mới".

 • Nếu tham gia đủ 7 ngày, người chơi sẽ nhận toàn bộ vật phẩm trong Vòng quay.


4. Nếu người chơi bỏ lỡ một ngày trong sự kiện, ngày hôm sau có thể điểm danh bù bằng 1 trận thắng hợp lệ trong cùng tuần đó. Nếu đã qua tuần thứ 2 thì không thể điểm danh bù cho tuần thứ 1. 


5. Trận thắng hợp lệ bao gồm các trận PvP trong các chế độ:

 • Summoner's Rift Thường Chọn Ẩn

 • Summoner's Rift Xếp Hạng Đơn/Đôi

 • Summoner's Rift Xếp Hạng Linh Hoạt

 • Vực Gió Hú ARAM

 • Sách Phép Tối Thượng


6. Giá Tinh Hoa Lam để quay mỗi ngày như sau:

 • Ngày 1: 100 THL

 • Ngày 2: 200 THL

 • Ngày 3: 300 THL

 • Ngày 4: 600 THL

 • Ngày 5: 800 THL

 • Ngày 6: 1.000 THL

 • Ngày 7: 2.000 THL


7. Phần thưởng Vòng quay miễn phí bao gồm:

 • Hộp tướng

 • Rương Hextech

 • 20 Kỉ Vật Siêu Công Nghệ 2022

 • 50 Kỉ Vật Siêu Công Nghệ 2022

 • Chìa Khóa Hextech

 • 999 Tinh Hoa Lam

 • 20 Tinh Hoa Cam


8. Phần thưởng Vòng quay Tinh Hoa Lam bao gồm:

 • Bộ Hextech

 • 50 Kỉ Vật Siêu Công Nghệ 2022

 • 100 Kỉ Vật Siêu Công Nghệ 2022

 • Viên Siêu Công Nghệ 2022

 • Rương Hextech

 • 50 Kỉ Vật Siêu Công Nghệ 2022

 • Trang Phục 210-290 RP Ngẫu Nhiên​


9. Bạn có thể Làm Mới vòng quay để đặt lại toàn bộ vật phẩm.

 • Vòng quay miễn phí có thể được làm mới miễn phí. Vòng quay Tinh Hoa Lam cần 1 RP để làm mới. Người chơi làm mới vòng quay không nhận lại lượt quay, hãy suy nghĩ kỹ trước khi làm mới vòng quay.


10. Nếu đã sở hữu toàn bộ trang phục 210-290 RP trong sự kiện, bạn sẽ nhận được 3 Viên Siêu Công Nghệ 2022 thay thế.

 

Một số lưu ý khi tham gia sự kiện:

 • Phần thưởng sự kiện chỉ có hiệu lực trong thời gian sự kiện diễn ra. Vui lòng nhận phần thưởng trước khi sự kiện kết thúc.

 • Sự kiện dựa trên xác suất ngẫu nhiên. Vui lòng cân nhắc trước khi tham gia.

 • Trừ khi được nhắc đến trong Nội Dung Sự Kiện, các trang phục Giới Hạn, Thần Thoại, Hàng Hiệu, Đá Quý, Di Sản hoặc trang phục ra mắt gần đây sẽ không có trong sự kiện.

 • Trường hợp lợi dụng lỗi sự kiện sẽ bị xử lý theo quy định của Liên Minh Huyền Thoại, tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm. Lỗi sự kiện là những trường hợp sự kiện hoạt động không đúng theo mô tả sự kiện trong Nội Dung Sự Kiện.

 • Nếu gặp vấn đề trong sự kiện. Vui lòng liên hệ Chăm Sóc Khách Hàng để được hỗ trợ.

 • Khi tham gia sự kiện, bạn đồng thời xác nhận rằng mình đã đọc, hiểu rõ, và chấp thuận những gì ghi trong Thể Lệ của sự kiện.

 • Hệ thống sẽ gửi vật phẩm trực tiếp đến tài khoản của bạn. Quá trình này có thể mất tối đa 1 ngày (24 tiếng). Xin hãy kiên nhẫn nhé.

 

Trong quá trình tham gia chuỗi sự kiện và bạn gặp phải một vấn đề phát sinh hãy gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ tại đây.   
 

Bạn có thể tham khảo thêm thông tin tại bảng tin Liên Minh Huyền Thoại.