Hạng và cách xét hạng

Cập nhật: 210 ngày trước

Các bậc xếp hạng khách hàng thân thiết Garena DDTank được chia thành 4 bậc như bên dưới:

   MỨC VIP      Tích lũy (Hải bảo)   Reset
Đại sư 20.000   6 tháng gần nhất  
Tông sư 50.000 Ko reset VIP
Chí Tôn 240.000 Ko reset VIP
Hoàng Kim 500.000 Ko reset VIP


Lưu ý:
- Số tích lũy không cộng dồn số Hải Bảo đã nạp nếu khách hàng nạp vào các tài khoản ở server khác nhau.
- Số tích lũy không tính số Hải Bảo khách hàng nhận thêm từ các chương trình quà tặng/khuyến mãi
- Thời gian tính số Hải Bảo và mức VIP hàng tháng là từ ngày 1 đến ngày cuối cùng của tháng đó.
- Danh sách khách hàng VIP sẽ được cập nhật 1 tháng/lần vào tuần làm việc đầu tiên của tháng tiếp theo.

Nếu bạn cần tư vấn hoặc gặp lỗi về vấn đề hạng DDTank Membership, vui lòng liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ tại đây.