Giao dịch trong cửa hàng

Cập nhật: 79 ngày trước

Nếu bạn mua 1 vật phẩm trong cửa hàng, đã hoàn tất giao dịch và số RP tương đương đã bị trừ, nhưng bạn vẫn chưa nhận được vật phẩm thì đầu tiên hãy tắt Cilent đi và khởi động lại. Sau đó vào "Bộ Sưu Tập" và kiểm tra lại nhé.

- Tiếp theo hãy vào Cửa Hàng -> Chọn Tài Khoản -> Chọn Lịch sử mua và đối chiếu lại chắc chắn bạn không mua nhầm vật phẩm nhé.

Nếu đã thực hiện đầy đủ các bước trên mà vẫn không tìm ra được vật phẩm vừa mua, hãy tiến hành gửi yêu cầu tại đây..