Giải Đấu Cộng Đồng (Dành cho phòng máy)

Cập nhật: 805 ngày trước

- Giải đấu là sự kiện giành cho các bạn trẻ muốn tranh tài với nhau trong cùng khu vực hoặc địa phương bạn đang sinh sống.

- Hiện tại chúng tôi chưa hỗ trợ tổ chức giải đấu cho các người chơi cá nhân, nếu bạn đã thành lập đội chơi hoàn tất hãy chủ động nhờ chủ tiệm Net liên hệ chúng tôi.

- Nếu bạn là chủ phòng máy, vui lòng cung cấp các thông tin liên quan đến phòng máy, bộ phận hỗ trợ tổ chức giải đấu sẽ liên hệ đến bạn trong 48 giờ.

Nếu bạn là chủ phòng máy, hãy gửi thông tin cho chúng tôi tại đây.