Ghép Thẻ Giới Hạn - Lật thẻ tung bay, rước skin giới hạn

Cập nhật: 51 ngày trước

Thời gian: từ 11:00 05/08/2022 đến 23:59 11/08/2022.

 

1. Chọn Giải Đặc Biệt để bắt đầu vòng chơi.

  • Giải Đặc Biệt có thể là các trang phục Giới Hạn trojgn sự kiện hoặc 10 Viên Tinh Tú 2022.


2. Có 8 cặp thẻ bao gồm Giải Đặc Biệt, 2 Viên Tinh Tú 2022, Viên Tinh Tú 2022, Biểu Cảm Kỳ Bí, 20-100 Kỉ vật Tinh Tú 2022.

(Tổng cộng 16 thẻ)


3. Dùng RP để lật một thẻ. Nếu lật được 2 thẻ GIỐNG NHAU, bạn nhận được phần thưởng tương ứng.

  • Lần lật đầu tiên sẽ không mất RP.

  • Số RP cần để lật sẽ thay đổi sau mỗi lần lật, cụ thể 0/5/7/9/9/19/29/39/49/59/69/79/89/99/109/119.

  • Ở lịch sử của sự kiện mục Thẻ là đại diện cho thẻ bạn lật được (không phải phần thưởng).

  • Ở lịch sử của sự kiện mục Nhận Được là đại diện cho phần thưởng bạn nhận được.


4. Mỗi khi lật 1 thẻ, bạn nhận được thêm 3 Kỉ vật Tinh Tú 2022, đồng thời có cơ hội nhận được 999 Kỉ vật Tinh Tú 2022!


5. Sau khi lật hết 16 thẻ, bạn có thể bắt đầu vòng chơi mới. Bạn cũng có thể bắt đầu vòng chơi mới sớm hơn bằng nút CHƠI LẠI. Số RP cần bỏ ra thay đổi sau mỗi lần chơi lại, cụ thể 20/20/40/40/60/60/80/80/100.

  • Khi chơi lại, tất cả các thẻ đã lật sẽ được úp xuống và bạn có thể chọn Giải Đặc Biệt mới.


6. Bạn nhận được phần thưởng mốc sau một số lần lật nhất định.


7. Nếu mở khóa Giải Đặc Biệt đã chọn ở một nguồn khác ngoài sự kiện, bạn nhận được vật phẩm thay thế là 10 Viên Tinh Tú 2022.

 

Trong quá trình tham gia chuỗi sự kiện và bạn gặp phải một vấn đề phát sinh hãy gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ tại đây.   
 
Bạn có thể tham khảo thêm thông tin tại bảng tin Liên Minh Huyền Thoại.