Email Yahoo

Cập nhật: 356 ngày trước

Vì lý do bảo mật thông tin tài khoản, Garena sẽ không hỗ trợ xác thực và khôi phục mật khẩu với các tài khoản sử dụng Email Yahoo. Vì vậy nếu tài khoản của bạn đã xác thực Email Yahoo và muốn thay đổi Mật khẩu, đổi Số điện thoại hoặc sang một địa chỉ mail khác, vui lòng chọn trạng thái Số điện thoại đang có trong tài khoản để xem hướng dẫn phù hợp

 
Tài khoản vẫn sử dụng được Số điện thoại
Tài khoản không sử dụng được Số điện thoại
Tài khoản vẫn sử dụng được Số điện thoại

Nếu bạn vẫn sử dụng được Số điện thoại trong tài khoản, bạn có thể sử dụng nó để khôi phục mật khẩu, tự thay đổi Số điện thoại hoặc gửi yêu cầu thay đổi Email.

Tài khoản không sử dụng được Số điện thoại

1. Bạn cần thay đổi/khôi phục mật khẩu

Bạn cần phải gửi phiếu yêu cầu thay đổi Số điện thoại cùng nhiều thông tin chi tiết để chứng minh quyền sở hữu tài khoản. Garena sẽ kiểm tra các thông tin bạn cung cấp và nếu đúng, tài khoản sẽ được xử lý và hỗ trợ trong vòng 24 giờ đến 30 ngày tùy vào đột phức tạp của từng trường hợp. Trong thời gian đó, tài khoản sẽ được tạm khóa và bạn có 14 ngày để gửi hồ sơ (hướng dẫn chi tiết sẽ được gửi về Email liên hệ của bạn).Sau khi được hỗ trợ thay đổi Số điện thoại mới, bạn có thể sử dụng để khôi phục mật khẩu.

2. Bạn cần thay đổi Số điện thoại hoặc Email

Tương tự như với khôi phục mật khẩu, bạn sẽ cần gửi phiếu yêu cầu để được hỗ trợ thay đổi Số điện thoại. Sau khi được thay đổi, bạn có thể cập nhật Số điện thoại mới hoặc sử dụng Số điện thoại để thay đổi Email.