Điểm thông thạo

Cập nhật: 1377 ngày trước

Thông thạo tướng là điểm thế hiện độ thông thạo của bạn khi sư dụng vị tướng của mình trong các trận đấu, một người chơi có điểm thông thạo của vị tướng nào đó ở một mức cao thì họ rất hiểu vị tướng đó và điều khiển vị tướng 1 cách thuần thục và đạt được sự ngưỡng mộ của người chơi khác.

Để kiểm tra Điểm Thông Thạo tướng -> Hồ Sơ -> Tổng Quan

Bạn có thể tham khảo thêm về Thông Thạo Tướng tại đây.