Đấu lại / Remake

Cập nhật: 16 ngày trước

Tính năng Đấu Lại có thể được sử dụng ở phút thứ 3:00 trong trận đấu, nếu có thành viên mất kết nối/AFK trong ít nhất 90s đầu trận. Nếu có chiến công đầu trước phút thứ 3:00, Đấu lại sẽ không được kích hoạt hoặc sử dụng.

 

Tại phút thứ 3:00, đội có 60 giây đề tiến hành bỏ phiếu kích hoạt Đấu Lại.

 

Nếu đội có 1 thành viên mất kết nối/AFK thì cần ít nhất 2 thành viên đồng ý để kích hoạt Đấu Lại, nếu đội có 2 thành viên mất kết nối/AFK trở lên, thì chì cần 1 thành viên đồng ý để kích hoạt.

 

Nếu Đấu lại được kích hoạt, trận đấu sẽ kết thúc ngay lập tức. Ngoại trừ thành viên mất kết nối/AFK, những người khác của cả 2 đội sẽ không bị mất hoặc được nhận XP/Tinh Hoa Lam/Điểm nhóm giải, và sẽ không thấy trận đó xuất hiện trên lịch sự đấu.

 

Thành viên mất kết nối/AFK và thành viên kim cương V trở lên có tổ đội cùng với người đó sẽ bị phat, hình phạt bao gồm:

  • Một trận thua trong lịch sử đấu, nếu đang ở trong chuỗi thăng hạng, sẽ bị tính là 1 trận thua trong chuỗi.

  • Bị trừ điểm nhóm giải.

  • Bị phạt bới hệ thống leaver Buster

 

Lưu ý:

  • Nếu trận đấu kích hoạt Đấu Lại, thì trận đấu đó sẽ không được ghi nhận trong bất kỳ tính năng khác như nhiệm vụ trong game, cấm chat, hàng chờ thấp,..

  • Nếu người chơi có bậc kim cương V trở lên mà tổ đội cùng thành viên mất kết nối/AFK, khi kích hoạt Đấu Lại, người đó cung sẽ nhận hình phạt của tính năng Đấu Lại.

 

Nếu bạn gặp vấn đề với tính năng Remake hoặc không thể sử dụng tính năng này, hãy gửi yêu cầu cho chúng tôi tại đây.

Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và phản hồi kết quả trong thời gian sớm nhất.