Đào Vàng

Cập nhật: 17 ngày trước

Thời gian: mở cố định (sẽ cập nhật thời gian đóng/mở trên trang chủ và Fanpage)


1. Hệ thống sẽ đưa ra cho bạn 9 vật phẩm. Các vật phẩm được chọn ngẫu nhiên và có thể thuộc các loại sau:

 • Trang phục Giới Hạn, Hàng Hiệu, Đá Quý

 • Trang phục Tối Thượng, Huyền Thoại, Sử Thi, Thường

 • Báu vật Hextech (Điểm Hàng Hiệu 2020, Đá Quý, Tinh Hoa Cam, Rương, Chìa Khóa,...)

 • Vàng (đơn vị tiền tệ chỉ dùng trong sự kiện Đào Vàng, dùng để đổi vật phẩm)

 • Kim Cương (đơn vị tiền tệ chỉ dùng trong sự kiện Đào Vàng, dùng để đổi các vật phẩm hiếm)


2. Dùng 10 RP để ĐÀO và nhận được 1 trong 9 vật phẩm hệ thống đưa ra. Bạn có thể ĐÀO 10 LẦN với 99 RP.


3. 09 vật phẩm sẽ được reset lúc 00:00 mỗi ngày. Khi đó, hệ thống sẽ chọn ra 9 vật phẩm mới. Bạn có thể reset tùy ý với nút RESET. Lần reset đầu trong ngày cần 250 Tinh Hoa Lam, các lần sau cần 5 RP.


4. Số Vàng và Kim Cương bạn hiện có sẽ được hiển thị ở góc trên bên trái trang sự kiện. Ấn vào đó để mở giao diện đổi đồ. Danh sách đồ đổi được bằng Vàng và Kim Cương sẽ được cập nhật vào ngày đầu tiên hàng tháng.


5. Khi đổi trang phục bằng Vàng hoặc Kim Cương, hoặc khi đào vàng, bạn có thể nhận được trang phục đã sở hữu. Trong trường hợp đó, bạn sẽ nhận được vật phẩm thay thế tương ứng như sau.


6. Vật phẩm thay thế tương ứng với mỗi nhóm vật phẩm:

 • Trang phục dưới 100 RP: Bộ Tuyệt Phẩm

 • Trang phục 120-180 RP: 3 Bộ Tuyệt Phẩm

 • Trang phục 210-290 RP: 5 Bộ Tuyệt Phẩm

 • Trang phục 310-396 RP: 7 Bộ Tuyệt Phẩm

 • Trang phục 599 RP và Sự Kiện: 10 Bộ Tuyệt Phẩm

 • Trang phục Tối Thượng: 15 Bộ Tuyệt Phẩm

 • Trang phục Đá Quý: 10 Đá Quý

 • Trang phục Hàng Hiệu và Giới Hạn: 100 Điểm Hàng Hiệu 2020


Một số lưu ý khi tham gia sự kiện:

 • Sự kiện dựa trên xác suất ngẫu nhiên. Vui lòng cân nhắc trước khi tham gia.

 • Hệ thống sẽ gửi vật phẩm trực tiếp đến tài khoản của bạn. Quá trình này có thể mất tối đa 1 ngày. Xin hãy kiên nhẫn nhé.

 • Người chơi lợi dụng lỗi sự kiện sẽ bị xử lý theo biện pháp xử phạt do Liên Minh Huyền Thoại đưa ra, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm. Lỗi sự kiện là những trường hợp sự kiện hoạt động không đúng theo mô tả sự kiện trong Nội Dung Sự Kiện.

 

Trong quá trình tham gia chuỗi sự kiện và bạn gặp phải một vấn đề phát sinh hãy gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ tại đây.