Đăng nhập nhưng vào tài khoản khác

Cập nhật: 235 ngày trước

Khi vào game, bạn đăng nhập nhưng không phải tài khoản của mình hoặc phải tạo tài khoản mới. Trường hợp này là do bạn đã đăng nhập sai tài khoản mạng xã hội liên kết với tài khoản game (hoặc đang đăng nhập nhầm tài khoản phụ), dẫn đến không vào đúng tài khoản.

Hãy thực hiện như các bước dưới đây để có thể đăng nhập đúng tài khoản mà bạn muốn:

1. Đăng xuất khỏi các ứng dụng Facebook / Google / VK / X (Twitter) trong máy.
2. Xóa lịch sử trình duyệt web trên thiết bị.

  • iPhone: vào Cài đặt thiết bị > Safari > Xóa lịch sử và dữ liệu trang web.

  • Android: vào Cài đặt thiết bị > Ứng dụng > Ứng dụng trình duyệt web đang sử dụng (Chrome,...) > Dữ liệu > Xóa dữ liệu và cache.

3. Vào lại game, hệ thống sẽ yêu cầu bạn nhập Tài khoản và Mật khẩu của tài khoản mà bạn muốn.

*Trường hợp bạn bị mất mật khẩu/tài khoản mạng xã hội liên kết với game, vui lòng tham khảo bài viết này.