Đăng nhập nhận tướng Taara/ Veera

Cập nhật: 75 ngày trước

Sự kiện đăng nhập được nhận tướng Taara và Veera đó chỉ tồn tại trong 20 ngày đăng nhập liên tục kể từ khi tạo nhận vật và trước khi cập nhật phiên bản "Đấu trường sinh tử" (31/05/2018). Nếu bạn không nhận được là do sự kiện đã kết thúc. Bạn vẫn có thể nhận Taara và Veera bằng cách đổi 200 mảnh tướng.

Tuy nhiên game Liên Quân Mobile luôn có những sự kiện để bạn có thể nhận được những tướng hoặc trang phục miễn phí. Bạn vui lòng theo dõi thông tin về sự kiện trên website chính thức và Fanpage chính thức của game Liên Quân Mobile