CỬA HÀNG NÂNG CẤP TRỞ LẠI

Cập nhật: 12 ngày trước

THỜI GIAN

Từ 20/05 đến 03/06/2023

NỘI DUNG: Để biết thông tin thể lệ và cách thức tham gia sự kiện, bạn vui lòng tham khảo tại đây.
 

LƯU Ý QUAN TRỌNG:

  • Để không bị trùng lặp, hãy MỞ TỪNG RƯƠNG MỘT chứ không mở tất cả cùng 1 lúc.
  • Ngoại trừ Huy hiệu Hữu hạn, tất cả các vật phẩm quay trúng sẽ được gửi vào Hòm thư. Hòm thư chỉ chứa được tối đa 100 thư, hãy nhận hết đồ trong hòm thư để tham gia sự kiện nhằm tránh thất lạc.

 

Nếu bạn tham gia sự kiện nhưng không đúng như mô tả, bạn vui lòng gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ tại đây.

Chúng tôi sẽ kiểm tra thông tin và phản hồi trong thời gian sớm nhất.