Chuỗi sự kiện trong Client Game

Cập nhật: 15 ngày trước

Thời gian: từ 00:30 06/11 đến 23:59 10/11


1. Số lần quy đổi nhận được khuyến mãi trong sự kiện?

 • Bạn sẽ có TỔNG CỘNG 5 LẦN nhận khuyến mãi khi quy đổi RP.
  (VD: Quy đổi dưới 40 RP, dĩ nhiên là bạn không nhận được RP khuyến mãi và lần quy đổi đó vẫn sẽ bị tính vào số lần tham gia sự kiện. Ví dụ: Lần đầu bạn quy đổi 5 RP, bạn sẽ không nhận được RP khuyến mại và số lần tham gia sự kiện bị giảm còn 4).

2. Các mốc quy đổi có được cộng dồn hay không?

 • Quy đổi không tích lũy, bạn chọn mốc quy đổi nào sẽ nhận được RP khuyến mãi của mốc đó.

3. Nạp RP trực tiếp có thể nhận được phần thưởng hay không?

 • Sự kiện lần này bắt buộc phải quy đổi từ Sò sang RP mới được tính trong sự kiện, *hình thức nạp RP bằng tin nhắn SMS hoặc AirPay sẽ KHÔNG được nhận khuyến mãi*.

Một số lưu ý khác:

 • Có thể nhận cả 5 lần khuyến mãi trên một mốc quy đổi. Ví dụ: Bạn quy đổi 5 lần 2000 RP thì bạn sẽ nhận được tương ứng 5 lần 2800 RP, nhưng sau 5 lần quy đổi, bạn sẽ không nhận khuyến mãi ở bất kì mốc nào nữa.
 • RP thưởng thêm từ hệ thống khi quy đổi sẽ không được tính vào chương trình khuyến mãi khác.
   

Trong quá trình tham gia chuỗi sự kiện và bạn gặp phải một vấn đề phát sinh hãy gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ tại đây.   

                                       【------------------------------------------------------------------------------------】

 

 

Giảm giá toàn bộ trứng Linh Thú - Sở hữu chỉ với 59 RP
Thời gian: từ ngày 06/11 đến hết 10/11

1. Giá khuyến mãi lần này là bao nhiêu? 

 • Các loại trứng được khuyến mãi với giá 59 RP. 

2. Gói trứng giảm giá là bao nhiêu?

 • Gói trứng sẽ được giảm giá là 590 RP 

3. Các nhóm trứng được giảm giá?

 • Trứng nhóm 1
 • Trứng nhóm 2
 • Trứng nhóm 3
 • Trứng nhóm 4

Một số lưu ý liên quan đến Trứng Linh Thú bạn có thể tham khảo thêm tại đây

Trong quá trình tham gia chuỗi sự kiện và bạn gặp phải một vấn đề phát sinh hãy gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ tại đây.   

                                         【------------------------------------------------------------------------------------】

 


Ưu đãi đặc biệt cùng Shop Siêu Sale!
Thời gian: Bắt đầu từ ngày 06/11/2019 và khung giờ kết thúc sự kiện sẽ được đếm ngược ở gốc phải sự kiện

1. Các trang phục khuyến mãi xuất hiện trong sự kiện là gì?

 • Mỗi tài khoản sẽ nhận được các trang phục khuyến mãi hoàn toàn khác nhau, tùy theo sự may mắn. 

2. Giá khuyến mãi ở các tài khoản có giống nhau không?

 • Mỗi tài khoản sẽ nhận được giá khuyến mãi ưu đãi hoàn toàn khác nhau, tùy theo sự may mắn. 

3. Tôi bị trừ RP nhưng không nhận được trang phục?

 • Ở một số khung giờ cao điểm khi tiến hành giao dịch mua vật phẩm, bạn cần đợi ít phút để hệ thống trao vật phẩm đến bạn. Hoặc hãy thử khởi động lại Client và kiểm tra trong bộ sưu tập. 
 • Bạn cần phải sở hữu tướng mới có thể sử dụng trang phục. (Trường hợp mua tướng sau, cần gửi yêu cầu xác nhận để chúng tôi hỗ trợ gửi lại vật phẩm cho bạn)

Trong quá trình tham gia chuỗi sự kiện và bạn gặp phải một vấn đề phát sinh hãy gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ tại đây.